Premies Zonnepanelen Vlaanderen - Defisat Solar

Premies in Vlaanderen

(via Fluvius)

Premies voor zonnepanelen

De Vlaamse overheid heeft beslist om alle premies voor zonnepanelen op 1 januari 2024 stop te zetten..

Meer informatie over het premiebeleid in Vlaanderen voor zonnepanelen vindt u op:
https://www.fluvius.be/nl/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/premie-zonnepanelen

Premies voor thuisbatterijen

De premies voor thuisbatterijen werden stopgezet voor installaties met een AREI-keuring na 31/03/2023.

Meer informatie over het premiebeleid in Vlaanderen voor thuisbatterijen vindt u op:
https://www.vlaanderen.be/zonnepanelen/thuisbatterij/premie-voor-de-aankoop-of-leasing-van-een-thuisbatterij-voor-zelf-opgewekte-energie

Wenst u vrijblijvend advies?

Heb ik recht op een premie?

Maak gebruik van de wetten en de verschillende premies

Vlaanderen-Icon

Premies in Vlaanderen

Wallonie-Icon

Premies in Wallonië

Brussels-Icon

Premies in Brussels