Premies Zonnepanelen Wallonië - Defisat Solar

Premies in Wallonië

Sommige gemeenten in Wallonië verlenen premies. Vraag dit na bij uw gemeente.

Premies voor zonnepanelen

Elke fotovoltaïsche installatie die na 1 januari 2024 in gebruik wordt genomen, komt niet langer in aanmerking voor compensatie. De datum van ingebruikname komt overeen met de datum van het bezoek van de erkende instantie die de conformiteit van de installatie certificeert.

Deze installaties moeten worden gecombineerd met een dubbele stroommeter (die onttrekkingen en injecties afzonderlijk meet), beter bekend als een “slimme meter”. Vanaf 1 januari 2024 zal een deel van de elektriciteit die door deze nieuwe installaties wordt opgewekt, dus rechtstreeks door de klant worden verbruikt (bekend als onmiddellijk eigenverbruik), waarbij het overschot aan het net wordt geleverd en apart wordt gemeten.

Het goede nieuws is dat wat in het net wordt geïnjecteerd kan worden verkocht aan de leverancier, tegen de prijs van de injectietarieven die door de leverancier worden gepubliceerd. Een prosument ontvangt daarom een factuur in twee delen.

Het eerste deel dekt de kosten voor de elektriciteit die van het net wordt afgenomen (de elektriciteit die van het net wordt afgenomen komt overeen met het verbruik van de klant, min zijn eigen verbruik).

Het andere deel is een tegoedbon die overeenkomt met de verkoop van elektriciteit die aan het net wordt geleverd. Het is vermeldenswaard dat investeren in een fotovoltaïsche installatie in 2024 of later bijzonder aantrekkelijk blijft en essentieel is voor de noodzakelijke energietransitie. Op basis van de huidige cijfers verdient een fotovoltaïsche installatie met een zelfverbruik van 40% (wat vandaag de norm is) zichzelf in 6 jaar terug.

Bestaande installaties worden gecompenseerd tot 31 december 2030. Dit betekent dat de leverancier de netto opgenomen elektriciteit ontvangt, d.w.z. het verschil tussen de opgenomen elektriciteit en de geïnjecteerde elektriciteit (tot nul herleid als de injectie groter is dan de opname), als gegevens voor de facturering van de grondstof (de elektron). In het geval van een mechanische meter (een meter die achteruit draait) wordt de netto afgenomen elektriciteit rechtstreeks afgeleid uit de meterstanden.

Voor installaties die een wijziging ondergaan (vervanging van de omvormer, vervanging van defecte panelen of toevoeging van enkele panelen), blijft het recht op compensatie behouden voor de volledige installatie tot eind 2030, op voorwaarde dat de installatie na wijzigingen niet meer dan 1 kW meer elektriciteit in het net kan injecteren dan de oorspronkelijke installatie, zonder de drempel van 10 kW te overschrijden.

In alle andere gevallen verliest de gewijzigde installatie het voordeel van compensatie en is het niet mogelijk dat één klant twee installaties heeft, waarvan de ene wel en de andere geen compensatie ontvangt.

Bron : https://www.wallonie.be/fr/actualites/panneaux-photovoltaiques-fin-du-compteur-qui-tourne-lenvers

Premies voor thuisbatterijen

Momenteel zijn er geen premies voor thuisbatterijen van toepassing in Wallonië.

Wenst u vrijblijvend advies?